Vibie Brand Logo
Badge-VB

💗95• 🦄Pearlliee(ωω)🍼💚🎸🤫

🌹𝑀𝐴𝑅𝑉𝐸𝐿🌹 ถ้าฉันหายไป 1:00━━━━━━────── 03:24 ⇆ ◁ ❚❚ ▷ ↻ ขอให้เดือน สิงหาคม เป็นเดือนที่ดีนะ 💫 รอใครสักคนนึงที่อยาก มีเราอยู่ในชีวิตนะ สัญญาจะดูแลเป็นอย่างดีเลย 💫 ✨✨✨✨✨✨✨✨✨ 🌹 𝐿𝑂𝑉𝐸 𝑀𝐸 = 𝑃𝐿 🌹 ✨✨✨✨✨✨✨✨✨ เพิร์ลลี่ (21𝑦)🌹 𝐼𝐺:𝐾𝑂𝐷𝑃𝐸𝐴𝑅𝐿𝐿𝐼𝐸𝐸 𝑇𝐼𝐾𝑇𝑂𝐾: 𝐾𝑂𝐷𝑃𝐸𝐴𝑅𝐿𝐿𝐼𝐸𝐸 ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ 🤍🤍 💗𝑃 ’𝐾𝐼𝑇𝐴𝐴𝐻𝐻💗 🤍🤍 ⭐️ ดวงดาวแห่งรักของหนู ⭐️ พี่คือทุกอย่างของเพิล คิดถึงปี๊มากๆนะคะ กำลังใจของหนู รักปาปี๊ ฮะ 💗 🤍🤍💗🦄𝑃’𝑊𝐴𝑊𝐴🦄💗🤍🤍 𝐴𝐿𝑊𝐴𝑌𝑆 𝐼𝑁 𝑀𝑌 𝐻𝐸𝐴𝑅𝑇 แม่เป็นคนทำให้หนูได้แตะล้านวันแรก แม่ทำให้หนูได้ขึ้นเป็นอันดับ1 ถ้าไม่มีแม่ก็ไม่มีเพิลอยู่ตรงนี่คะ 🤍🤍💗𝑃’𝑇𝑈𝑀💗🤍🤍 𝑀𝑌 𝐶𝑂𝐹𝐹𝐸𝐸 ไม่พูดไรก็น่าจะรู้ว่ารักมาก นะพี่ชาย 🤍🤍💚𝐾’𝑅𝐴𝐶𝐻𝐴💚🤍🤍 𝑆𝑇𝐴𝑌 𝑊𝑇𝐻 𝑀𝐸 𝐴𝑆 𝐿𝑂𝑁𝐺 𝐴𝑆 𝑌𝑂𝑈 𝐶𝐴𝑁 หนูขาดพี่ไม่ได้จริงๆ เจ้าชายขี่ม้าขาวของหนู หนูเป็นห่วงพี่เสมอพี่ก็รู้ รักนะงับ 🤍🤍💗𝑀𝑌 𝑉𝐼𝐶𝐾𝑌💗🤍🤍 𝐵𝐸𝑆𝑇 𝑆𝐼𝑆 𝐹𝑂𝑅𝐸𝑉𝐸𝑅 𝐼 𝐿𝑈𝑉 𝑈 คุณพี่สาววิคตอเรีย เน็ตไอดอล ออสเตรเลีย สวยที่สุดหุ่นดีเป๊ะมาก รักที่สุดแล้วพี่สาวคนนี้ 🤍🤍💙 𝑃 ’ 𝐵𝐸𝑁𝑍 💙🤍🤍 𝑀𝑌 𝐵𝐴𝑇𝑀𝐴𝑁 พี่คนที่ใจดีมากๆของหนู พี่ช่วยหนูเสมอ พี่ไม่เคยหายไปไหนเลย พี่อยู่ตรงนี้ตั้งแต่คราสหนูยังไม่R จนวันนี้หนูถึงพี่ก็ไม่เคยหายไป ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ 🐱 𝑃 ’ 𝐾𝐼𝑇𝑇𝑌𝐶𝐴𝑇 🐱 𝐿𝑂𝑉𝐸 𝑈 .. 🤍 ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ 👦🏻 𝑃 ’ 𝑍 👦🏻 𝑈 𝐴𝑅𝐸 𝑀𝑌 𝐻𝐴𝑃𝑃𝐼𝑁𝐸𝑆𝑆 ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ 💙 ซาเนระ 💙 𝑌𝑂𝑈 𝑅𝐸𝐴𝐿𝐿𝑌 𝑀𝐴𝐷𝐸 𝑀𝑌 𝐷𝐴𝑌 ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ 🌹𝑃 ’ 𝐻𝑂𝑃𝐸 🌹 𝑈 𝑀𝐴𝐷𝐸 𝑀𝑌 𝐷𝐴𝑌 𝑈 𝐴𝐿𝑊𝐴𝑌𝑆 𝑆𝑈𝑃𝑃𝑂𝑅𝑇 𝑀𝐸 𝐿𝑂𝑉𝐸 𝑈 𝐾𝐴𝐴 ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ 💖 𝑃 ’ 𝐵𝐴𝑁𝐾 💖 เราจะเจอกันโดยบังเอิญ แต่หนูรักพี่ด้วยความตั้งใจ🤍 ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ ❄️ 𝑁 ’ 𝐹𝐴𝐻 ❄️ 𝑀𝑌 𝐿𝐼𝐿 𝑆𝐼𝑆 𝐵𝑈𝑇 𝑌𝑂𝑈 𝑇𝑂𝑂𝐾 𝑀𝑌 𝐻𝐸𝐴𝑅𝑇 💖 ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ 🐱 หนิงคนน่ารัก 🐱 𝑈 𝐴𝑅𝐸 𝑆𝑂 𝐶𝑈𝑇𝐸 𝑊𝐴𝑅𝑀 𝐻𝑈𝐺 🤗 ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ 🍻 𝑃 ’ 𝑃𝐸𝐸 🍻 𝑈 𝑀𝐴𝐾𝐸 𝑀𝐸 𝑆𝐻𝑂𝐶𝐾 𝐼𝑀 𝐼𝑁 𝐿𝑂𝑉𝐸 𝑊𝐼𝑇𝐻 𝑈 💖 ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ 🤍 𝑀𝐼𝑁𝑇 🤍 𝐼 𝑃𝑅𝑂𝑀𝐼𝑆𝐸 𝑇𝑂 𝑆𝑇𝐴𝑁𝐷 𝐵𝐸𝑆𝐼𝐷𝐸 𝑌𝑂𝑈 𝐹𝑂𝑅𝐸𝑉𝐸𝑅 ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ 🕊 𝐹𝐼𝑅𝑆𝑇 🕊 𝑌𝑂𝑈 𝐴𝑅𝐸 𝑉𝐸𝑅𝑌 𝐶𝑈𝑇𝐸 ✨✨✨✨✨✨✨✨✨ 🧸 𝑃 ’ 𝑃𝐴𝑇 🧸 𝑌𝑂𝑈 𝐴𝑅𝐸 𝑆𝑂 𝑃𝑅𝐸𝑇𝑇𝑌 ✨✨✨✨✨✨✨✨✨ 🧨 𝑃 ’ 𝐿𝑂𝑉𝐸 🧨 𝑀𝑌 𝐵𝑂𝑌 𝑈 𝑅 𝑀𝐼𝑁𝐸 ❤️ ✨✨✨✨✨✨✨✨✨ 💗 𝑍𝐸𝐸𝐴𝐼𝑊 💗 𝑀𝑌 𝑆𝐼𝑆 𝐿𝑂𝑉𝐸 𝑈 𝑁𝐴𝐴 ✨✨✨✨✨✨✨✨✨ 💙𝑇𝐴𝑅𝑂💙 𝑈 𝐴𝑅𝐸 𝑆𝑂 𝐾𝐼𝑁𝐷 ☁️☁️☁️☁️ 💜𝑃 ’ 𝐵𝐴𝑁𝐾 💜 𝐴𝐿𝑊𝐴𝑌𝑆 𝑇𝐴𝐾𝐸𝐶𝐴𝑅𝐸 ☁️☁️☁️☁️ 💚𝑃𝐴𝑁𝐷𝐴💚 𝐿𝑂𝑉𝐸 𝑈 ☁️☁️☁️☁️ 💗𝐼𝐶𝐸💗 𝑆𝐼𝑀𝑃𝐿𝐸 𝑇𝐻𝐼𝑁𝐺 ✨✨✨✨✨✨✨ 🧁 𝐴𝑂𝑀 🧁𝑁𝑈𝑇 🧁𝑃 ’𝑆𝐴𝐼 🧁𝐾𝐼𝑅𝐼𝑁 ✨✨✨✨✨✨✨ 💗𝑉𝐽 𝐹𝐴𝑀💗 🧪𝑇𝐴𝑁𝐶𝐸, 🌵𝑃’𝐹𝑅𝐴𝑀𝐸 🥬𝑃 𝑃𝐴𝐾𝐾𝐴𝐷, 🧫𝑃 𝐾𝐻𝐼𝑀

  • VIP
  • จัดอันดับยูส

5 อันดับยูสที่ส่งของขวัญสูงสุดเดือนนี้

อีเว้นทั้งหมด

event_img_

กำลังจะเปิดให้บริการ

LIVE