Vibie Brand Logo
Badge-VB

💗95• น้องอเล็กซ์สวนส้ม🍊

สวนส้ม🍊 🎧 M U S I C R O O M 🎧 ✨ เล่นกีตาร์ ร้องเพลง ✨ มาอยู่สวนส้มไม่ผิดหวังแน่นอนฮ้ะ 🍊 IG : alextrunganh 🟢 𝐎𝐧-𝐚𝐢𝐫 🎙 • 𝟏𝟎.𝟎𝟎 𝐩.𝐦. 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲𝐝𝐚𝐲 .•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.• 🥇 💗 𝐏’𝐏𝐔𝐊𝐀𝐈𝐈 💗 💗 ɪ’ᴍ ᴠᴇʀʏ ʜᴀᴘᴘʏ 💗 💗 ᴛᴏ ʙᴇ ᴡɪᴛʜ ʏᴏᴜ ᴇᴠᴇʀʏᴅᴀʏ 💗 💗 ‘พี่ปูไข่’ กำลังใจของผม 💗 .•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.• 🌙 𝐌 𝐎 𝐎 𝐍🌙 ᴍʏ sᴜᴘᴇʀᴍᴏᴏɴ ɪ'ᴍ sᴏ ɢʟᴀᴅ ᴛʜᴀᴛ ɪ ʜᴀᴠᴇ ʏᴏᴜ ʙʏ ᴍʏ sɪᴅᴇ ‘พี่มูน’ คิดถึงงงงงงงงงงงงงง .•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.• ทีมน้ำทะเล 🌊 ᴘ’ᴘᴜᴋᴀɪɪ / ᴘ’ᴍᴏᴏɴ ทีมส้ม 🟧 . . ทีมแดง 🟥 ᴘ’ᴘɪɪᴍ / ᴘ’ɴᴏғᴀᴄᴇ / ɴᴜ / ɢᴏʀɢᴀᴇ ᴘ’ᴘᴏɴᴅ / ʟɪʟʏ / ɢɪɢɢᴏ / ʙᴇᴀᴜ ғᴀʀ / ᴘ’ɢ / ᴘ’ᴍᴏᴏᴛᴀ / ᴡᴇɪᴍ ทีมฟ้า 🟦 ᴘ’ᴍʏᴅᴇᴀʀ / ᴘ’ɪɴɢ / ғᴀʜ / ᴘ’ɪɴɢғᴀʜ ɴɪᴄᴇ / ᴇᴠᴇ / ʙᴇᴡ / ᴛᴏɴɢ /ᴊᴜsᴍɪɴ / ᴛɪᴘ #ดอยหมง ᴘ’ᴘɪɪᴍ / ʙᴇᴡ / ᴘ / ɴɪᴄᴇ #BestPR [PR]อาหมวย[🎟⁰⁷] 💎 September Promotion 💎 ทีมฟ้า 🟦 999 coins ทีมแดง 🟥 3,700 coins ทีมส้ม 🟧 37,000 coins ‘ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต’ 💰Add coin Line : @ccoin💰

  • VIP
  • จัดอันดับยูส

5 อันดับยูสที่ส่งของขวัญสูงสุดเดือนนี้

อีเว้นทั้งหมด

event_img_

กำลังจะเปิดให้บริการ

LIVE