Vibie Brand Logo
Badge-VB

💗95• 🦄 Pearlliee 🦋🤍

♥︎ เดือนนี้ไลฟ์ ไป15 วัน🥺 จะไม่หายแย้วงับ ♥︎ ♡︎ 𝐼 𝐿𝑂𝑉𝐸 𝑌𝑂𝑈 𝐴𝐿𝐿 ♡︎ ♡︎𝑁𝑂 𝑊𝑂𝑅𝐷 𝐶𝐴𝑁 𝐷𝐸𝑆𝐶𝑅𝐼𝐵𝐸 𝑇𝐻𝐸 𝐿𝑂𝑉𝐸 𝐼 𝐹𝐸𝐸𝐿 𝑊𝐼𝑇𝐻 𝐴𝐿𝐿 𝑂𝐹 𝑌𝑂𝑈♡︎ ❥ 𝑀𝑌 𝐺𝐴𝑁𝐺 𝑃𝐿 ❥ 𝐴𝐿𝐿 𝑀𝑌 𝑆𝑈𝑃𝑃𝑂𝑅𝑇𝐸𝑅 🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍 ♥︎♥︎ คนของใจ - ........ ♥︎♥︎ (รอเติมอยู่นะฮะ😝) 🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍 ☻︎ 𝐹𝑅𝐼𝐸𝑁𝐷𝑆𝐻𝐼𝑃 ♡︎𝐾𝐴𝑁 , 𝑀𝐴𝑅𝐼𝑆𝐴♡︎ ☻︎ 𝐼 𝑆𝑈𝑃𝑃𝑂𝑅𝑇 ♡︎𝑇𝐴𝑁𝐶𝐸 , 𝐽𝑂𝐼𝐶𝐸 , 𝐶𝐻𝐼𝐴𝑁𝐺♡︎

  • VIP
  • จัดอันดับยูส

5 อันดับยูสที่ส่งของขวัญสูงสุดเดือนนี้

อีเว้นทั้งหมด

event_img_

กำลังจะเปิดให้บริการ

LIVE