Vibie Brand Logo
Badge-VB

💗95• อเล็กซ์สวนส้ม🍊

IG : Alextrunganh 🤜🏻👊🏻🤛🏻 𝐆𝐮𝐢𝐭𝐚𝐫 & 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐢𝐧𝐠 🟢 𝐎𝐧-𝐚𝐢𝐫 🎙 𝐄𝐯𝐞𝐫𝐲𝐝𝐚𝐲 𝟏𝟎.𝟎𝟎 𝐩.𝐦. - 𝐓𝐚𝐥𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐦𝐞 𝟏𝟐.𝟎𝟎 𝐚.𝐦. - 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐦𝐞 ┏ ┓ 🥇 🧡 🅟🅤🅚🅐🅘🅘 🧡 ┗ ┛ ⋆⋅⋅⋆⋅⋅⋆⋅⋅⋆⋅⋅⋆⋅⋅⋆⋅⋅⋆⋅⋅⋆⋅⋅⋆⋅⋅⋆⋅⋅⋆⋅⋅⋆⋅⋅⋆ ⋆⋅⋅⋆ -𝘜𝘱𝘥𝘢𝘵𝘦𝘥 [01.12.2020]- ทีมกระเป๋าหนัก 💸 ʟᴇᴇʟɪᴇ👸 / ᴘ’ᴋʜᴀɪ🥚/ ᴘ’ᴋʀᴀᴛᴀɪ🐰 ทีมส้ม 🟧 • 𝐉𝐀𝐎𝐒𝐔𝐀 • • 𝐌𝐈𝐂𝐊𝐘 • ทีมแดง 🟥 ʙᴏʜʙᴀʜ / ᴘ’ᴘᴏɴᴅ / ᴡᴇɪᴍ ʜᴀᴍ / ᴘ’ᴘɪᴍᴘᴏɴɢ / ᴘ’ᴘᴀᴅᴋʜᴀɪ ᴘ’ᴅᴀɪsʏ / ɴʜɪɴɢ / ᴊᴀᴏᴛᴀɴɢ ทีมฟ้า 🟦 ɴɪᴄᴇ / ʟᴀᴅʏғᴇʀɴ / ᴛɪᴘ / ʀᴏᴅᴅᴀɴɢ ᴘ’sᴘʏ / ᴘ’ᴋᴀᴏɢʟᴏɴɢ / ᴛᴏɴ ᴘ’ᴋᴀɴᴏᴍ / ᴘ’ɴᴏᴛᴇ / ᴘʟᴀɪғᴀʜ / sᴇᴇɴ ᴠᴊ.ʙᴇᴡʙᴀʙʏ / ᴠᴊ.ɴᴏғᴀᴄᴇ / ʙᴀᴍ / ɴᴜ sɪʀɪʟᴜᴋ / ᴘᴜᴋᴋᴏᴍ / ᴘ’ɪɴɢ / ʙᴇᴀᴜ / ʏᴏɴɢ ʟᴇɢᴇɴᴅᴀʀʏ • 𝐌𝐎𝐎𝐍 🌙 • • 𝐑𝐀𝐂𝐇𝐀 🐸 • #BestPR [PR]อาหมวย[🎟⁰⁷] 💎 December Promotion 💎 ทีมฟ้า 🟦 543 coins ทีมแดง 🟥 4,321 coins ทีมส้ม 🟧 43,210 coins ( 1 Wealthy = หัวแดง 3 เดือน‼️ ) 💰Add coin Line : @ccoin💰

  • VIP
  • จัดอันดับยูส

5 อันดับยูสที่ส่งของขวัญสูงสุดเดือนนี้

อีเว้นทั้งหมด

event_img_

กำลังจะเปิดให้บริการ

LIVE