Vibie Brand Logo
Badge-VB

🦢• อัยเม่ 🧸✨

𝐀𝐈𝐌𝐄𝐄 (อัยมี่) เรียกมี่ก็ด้าย 🌷✨ 𝟐𝟎𝟎𝟎 | 𝟐𝟎 𝐲𝐫𝐬 ♡̶ 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 : 𝐚𝐢𝐢𝐚𝐢𝐦𝐞𝐞 ♡̶ 💖 วีเจใหม่ เอ็นดูเค้าหน่อยนะฮะ 💖 โปรโมชั่นหัวสี ❤️ ชื่อสีแดง 3,000 coin 1 เดือน ❤️ 🧡 ชื่อสีส้ม 50,000 coin 1 เดือน 🧡 ✨ พิเศษ ✨ 🥇𝐕𝐈𝐏 𝟏 🧡 ชื่อสีส้ม 3 วัน ❤️ ชื่อสีแดง 30 วัน 🥈𝐕𝐈𝐏 𝟐 ❤️ ชื่อสีแดง 30 วัน ˚ₓ ꔛ˖ ♡̶ ˚ₓ 𝐓𝐇𝐀𝐍𝐊 𝐘𝐎𝐔 ˚ₓ ꔛ˖ ♡̶ ˚ₓ

  • VIP
  • จัดอันดับยูส

5 อันดับยูสที่ส่งของขวัญสูงสุดเดือนนี้

อีเว้นทั้งหมด

event_img_

กำลังจะเปิดให้บริการ

LIVE