[🐯]• ℬ𝑒𝓌𝓃𝑒•งดเติมคอย🌽
เป็นที่เน็ตหรือโทรศัพท์อะเนี่ย