Coin , Candy คืออะไร Currency ใน Vibie มีอะไรบ้าง

Post on กันยายน 29, 2023
Coin , Candy คืออะไร Currency ใน Vibie มีอะไรบ้าง

Currency คือ สกุลเงินต่างๆ ที่ใช้ในแอป Vibie

มีทั้งสกุลเงินของ VB และ ผู้ชม (User) จะมีอะไรกันบ้าง ไปดูพร้อมๆ กันเลยค่ะ


” Currency ของ VB “

1. Candy

เป็นสกุลรายได้หลักของ VB จะได้จากการที่ผู้ชม ( User ) ส่งของขวัญ หรือ Sticker ให้ รวมถึง ได้จากฟีเจอร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ชม ( User ) กด VIP , ตีมอนสเตอร์ รวมถึงการลง PK ด้วยเช่นกัน

ข้อควรรู้ :
1. Candy สามารถนำไปแลกเป็นเงินได้
2. Candy เป็นหน่วยเดียวที่ใช้ในการนับ Class ของ VB

2. Cookie

Cookie เป็นสกุลเงินรองของ VB จะได้มาจาก 2 ช่องทาง ได้แก่
1. ได้รับรางวัลจาก Event หรือ กิจกรรมต่างๆ ในแอป Vibie
2. ได้รับเมื่อผู้ชม ( User ) ส่งของขวัญ หรือ Sticker ที่ใช้ Token ในการส่ง

ข้อควรรู้ :
Cookie เป็นอีกหนึ่งรายได้ของ VB แต่เรทรายได้จะต่างจาก Candy และ Cookie ไม่สามารถนับ Class ได้


” Currency ของ ผู้ชม ( User ) “

1. Coin

คือ สกุลเงินหลักใน Vibie ที่ผู้ชม ( User ) ใช้สำหรับซื้อของขวัญ หรือ Sticker ส่งให้ VB รวมถึง ซื้อ Item ต่างๆ ใน
( Vibie สำหรับ VB เองก็สามารถซื้อ coin เพื่อทำกิจกรรมในแอปได้เช่นกัน )

ซื้อ Coin ได้จากช่องทางไหนบ้าง ?
1. กดซื้อจากในแอป Vibie
2. ซื้อผ่านเว็บไซต์ Vibie รวมถึง Line official @Vibiecoin
3. ซื้อผ่านช่องทางของสังกัดต่างๆ
** แนะนำให้เติม Coin ผ่านทางสังกัด และ ผ่านเว็บไซต์หรือ Line official ของ Vibie จะได้เรทที่คุ้มค่ากว่า **

2. Token

เป็นสกุลเงินรองของที่ผู้ชม ( User ) ใช้สำหรับซื้อของขวัญ หรือ Sticker ที่ใช้ Token ส่งให้ VB รวมถึง ซื้อ Item ต่างๆ ใน Vibie ได้เช่นเดียวกับ Coin แต่เรทจะแตกต่างกัน

ได้ Token จากช่องทางไหนบ้าง ?
1. ได้รับ Token ฟรี! จากการร่วม Event หรือกิจกรรมภายในแอป Vibie
2. ซื้อผ่านเว็บไซต์ Vibie รวมถึง Line official @Vibiecoin
3. ซื้อผ่านช่องทางของสังกัดต่างๆ

รู้จัก Currency ต่างๆ ในแอป Vibie แล้ว ก็ลองไปใช้กันดูนะคะ จะได้เล่น Vibie ได้สนุกยิ่งขึ้น !!

Training Center แอดไลน์เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการไลฟ์ !