Jelato

เจลาโต้

VIBIE ID JLATOH

ชื่อ
ปองพล สารดอก
ชื่อเล่น
เจลาโต้
วันเกิด
15/06/1992
ส่วนสูง
170
น้ำหนัก
56
สัดส่วน
32 / 25 / 28
ไซส์รองเท้า
40
ความสามารถพิเศษ
ร้องเพลง ,เต้น

Gallery